ایده پردازی

پس از عقد قرارداد، مدیر پروژه شما که مسئول هماهنگی بین واحدهای داخلی شرکت یادکو می باشد، جلسه ایی را با کارشناسان یادکو با محوریت ایده پردازی درباره انجام پروژه شما تشکیل می دهد. حاصل این جلسه ایجاد طوفان فکری و در نهایت خلق ایده های بکر و خلاقانه جهت تاثیر گذاری بیشتر و بهتر پروژه می باشد. سپس این ایده ها را با شما مشتری گرامی به اشتراک گذاشته و با همفکری شما، از میان پیشنهاد های ما، ایده نهایی جهت انجام پروژه انتخاب می گردد.