12
دسامبر

اصول و ضوابط طراحی سینما

طراحی سینما ،سینما از مکان هایی است که  امکاناتی که بستر مورد نیاز اوقات فراغت انسان را فراهم می کند

هدف و برنامه تحقیق در این مقاله ، در ابتدا اهمیت طراحی سینما به عنوان بستری جامع برای اوقات فراغت افراد و ایجاد روابط و وقایع اقتصادی – اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس ، رابطه بین سینما و طراحی معماری در آن و همچنین تأثیر معماری و سینما در دستیابی به اهداف و تعالی فعالیت های تفریحی ، هنری ، اقتصادی و خدماتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا در دنیا حجم ساختمان سینما را به گونه ای خاص و منحصربه فرد طراحی می کنند تا جزو بنا های شاخص شهر به حساب بیاید.

فیلم بهانه و وسیله ای برای طراحی:

انتقال گفتمان تفسیری و نظری رابطه بین معماری و طراحی سینما .

داستانها معماری فضاها را می سازد ، در حالی که فیلم راهی برای مشاهده آن فضاها در زمان ایجاد می کند.

بدانید که هر پروژه ای باید با نوع مشتری سازگار باشد.فضای طراحی شده فقط فضایی نخواهد داشت فضا باید  متناسب با شخصی که آنها می شناسند طراحی شده است.

الزامات طراحی سینما، الزامات طراحی معماری یک سینما در چهار زمینه عملکرد زیر ارزیابی می شود :

1- فرهنگی – هنری 2- اوقات فراغت 3- اداری 4- خدمات

حوزه عملکردی فرهنگی – هنری :

تئاتر از جمله پارامترهای مهم ساختار فیلم برای تهیه صحیح محصولات فرهنگی و هنری ، یک تئاتر استاندارد است که باید مطابق با این استانداردهای ذکر شده در زیر طراحی شود.

فاصله ها:

به معنای حداقل و حداکثر فاصله دید در ارتباط با فاصله چشم مخاطب است که بین ردیف اول و آخر تا صفحه یا وسط پرده های منحنی قرار دارد.

زاویه دید :

زاویه تابش و فاصله پروژکتور از صفحه –

صندلی مخاطب:

در طراحی سنما، باید پایین صندلی ها ، تا شود ، باید توانایی جذب صدا را داشته باشد.

در تئاترهای سینما ، هر صندلی باید فقط برای یک نفر مشخص شود. استفاده از چندین صندلی یا نیمکت و غیره در تئاتر ممنوع است.

استفاده از صندلی های بدون عقب یا بدون دسته در سالن های سینما ممنوع است.

صندلی ها را می توان از صندلی های تاشو یا از صندلی های ثابت انتخاب کرد. تمام صندلی های سالن های طراحی سینما باید محکم به زمین متصل باشند ، در غیر این صورت ، هر 8 صندلی باید به هم متصل شوند و اتصالات صندلی ها باید به گونه ای باشد که لرزش صندلی به صندلی های دیگر منتقل نشود.

اگر شیب تئاتر به گونه ای باشد که در پشت صندلی ها یک دیوار کوتاه ایجاد کند ، اتصال آنها به این دیوار مجاز است.

صندلی ها باید بازو داشته باشند. وقتی به صورت عمودی قرار می گیرند نباید از کف صندلی دور شوند. اگر شیب راهرو به حدی باشد که ارتفاع عقب صندلی ها در مقایسه با کف راهرو ردیف عقب کمتر از 60 سانتی متر است ، باید شیب (حداقل 60 سانتی متر ارتفاع) در پشت صندلی ها نصب شود.

مواد استفاده شده در صندلی ها باید مقاوم ، قابل شستشو و غیر قابل اشتعال باشد.

از نظر صوتی ، جذب صدا نباید به حضور یا عدم وجود تماشاگران بستگی داشته باشد. صندلی های نشیمن تئاتر کودکان از قوانین کلی در مورد صندلی ها پیروی می کنند. صندلی های تئاتر در فضای باز (فضای باز) باید در برابر عناصر جوی مقاوم باشند.

بهتر است که ، کف و پشت صندلی ها در تئاترهای فضای باز قابل جابجایی باشند.

در سینماهایی که ممکن است برای جشنواره استفاده شود ، تعدادی صندلی در یک قسمت جداگانه باید به دستگیره هایی برای نوشتن ، نور متمرکز بر روی آن و هدفون برای شنیدن زبان های مختلف در فیلم های گفتاری مجهز شوند.

همه صندلی های تئاتر باید شماره گذاری شوند.

راهروها:

چیدمان راهروها باید با توجه به ورودی و خروجی راهرو و همچنین عبور آسان مخاطبان از سالن انجام شود.

فاصله راهروها از یکدیگر با توجه به حداکثر تعداد صندلی های یک ردیف و حداکثر تعداد ردیف های بین دو راهرو تعیین می شود.

چیدمان راهرو بهتر است به گونه ای باشد که حداقل کمترین سطح را از سطوح اشغال کند که از طریق آنها دید مناسب روی صفحه امکان پذیر باشد.

راهروهای تئاتر ممکن است انتهای بسته نداشته باشند و باید به یک درب خروجی یا یک فضای باز مقابل سالن یا یک راهرو دیگر ختم شوند.
راهروهای تئاتر می توانند به راهروهای باریک در امتداد دیوارها ختم شوند. اگر به دلیل شیب کف ، یک دست انداز در پشت صندلی ها در نظر گرفته شود ، فاصله لازم برای عبور از ردیف ها فاصله بین دست انداز و لبه صندلی است ،
این فاصله بین دو خط عمودی از لبه های رسم اندازه گیری می شود به دست انداز در راهروها بین ردیف صندلی های تئاتر نباید اختلاف قد وجود داشته باشد. در تقاطع راهروها بین ردیف صندلی ها و راهروهای تئاتر هیچ قدمی نباید طی شود.

عرض راه رو

عرض راهرو های سالن نمایش به تعداد جمعيتی كه از آنجا رفت و آمد دارد بستگی دارد عرض راهرو ها حداقل دو متر باشد.

حداكثر شيب در راهرو های سالن نمايش هشت درصد مي‌باشد اگر شیب در راهرو ها زیاد باشد باید از راهرو ها استفاده شود.

پله های اصول طراحی سینما باید با نورپردازی روشن شود.

در راهرو ها باید از مصالحی که غیر قابل اشتغال است استفاده شود و مصالح لغزندگی نداشته باشد

صندلی های معلولین:

در تئاترهایی که برای معلولین روی صندلی های چرخدار استفاده می شوند، صندلی های چرخدار باید به گونه ای قرار بگیرند که راهرو بین ردیف صندلی ها را مسدود نکند. در تئاترهایی که برای معلولین دارای ویلچر استفاده می شوند ، مکان صندلی های چرخدار باید نزدیکترین مکان به ورودی تئاتر باشد تا امکان معلولین از ورودی تئاتر فراهم شود.

در تئاترهایی که برای معلولین روی صندلی چرخدار استفاده می شوند ، نباید در مسیر رسیدن به صندلی های چرخدار پله ای وجود داشته باشد. حداقل سطح استقرار صندلی چرخدار در تئاتر 160 * 80 سانتی متر است.

این مکان باید کاملاً افقی باشد.

– ورودی ها و خروجی ها:

ورودی های تئاتر باید از ورودی های آن جدا شود. بهتر است ورودی های تئاتر کاملاً در تماشای تماشاگران تئاتر باشد. این نقطه از نظر موقعیت مکانی و همچنین طراحی نمای این ورودی ها تأثیرگذار است. عرض درهای ورودی باید حداقل نیمی از مجموع درهای خروجی مورد نیاز تئاتر باشد.

ورودی تئاتر باید به گونه ای طراحی شود که در مواقع اضطراری بتواند به عنوان درب خروج عمل کند. برای کار با این ویژگی ، درب ها باید از همان درهای خروجی برخوردار باشند. ورودی تئاتر باید به گونه ای طراحی شود که از نور و صدا به تئاتر جلوگیری کند.

تعداد درب های خروجی تئاتر با توجه به حداقل و حداکثر ابعاد درب ها تعیین می شود. فقط وقتی همه خصوصیات زیر در سالن نمایش داده می شود ، فقط یک درب خروجی برای راهرو مجاز است: در اصول طراحی سینما رعایت شود.

الف- ظرفیت سالن بیش از 100 نفر نباشد. ب- محل خروج بدون پله به فضای خارج متصل است. ج- فاصله دورترین صندلی از درب خروج از 7.5 متر بیشتر نباشد. د- دیوارها و سقف و مواد پرده غیر قابل اشتعال هستند. ه- سالن یک صحنه قابل استفاده برای تئاتر ندارد.

اگر یک سالن فیلم دارای حداقل تعداد درب خروجی مورد نیاز یعنی دو در باشد ، هیچ یک از آنها نباید کمتر از نصف حداقل محاسبه شده بر اساس ظرفیت باشد.

اگر 3 در یا بیشتر باشد ، با مسدود کردن هر یک از این مسیرها (احتمال آتش سوزی) عرض مجموع مسیرهای باقیمانده هرگز از نصف حداقل محاسبه شده کمتر نخواهد بود. عرض درب خروجی هرگز نباید از حداقل عرض محاسبه شده راهرویی که به آن منتهی می شود کوچکتر باشد.

پرده نمايش 

نوع پرده سينما به ابعاد سالن و قدرت پروژكتور و بهره روشنايی پرده و ميزان روشنايی مطلوب پرده بستگی دارد.

پرده نمايش بهتر است انحنا داشته باشد بخصوص در سالن‌ های عريض اين انحنا ی كمانی از دايره به مركز لنز پروژكتور و به طول

فاصله لنز پروژكتور از مركز پرده مي‌باشد.

اسكلت نصب پرده نمايش بايد بزرگتر از پرده باشد تا نصب پرده آسان‌ تر شود.

اسكلت از ديوار پشت پرده بايد به اندازه‌ ای فاصله داشته باشد تا بتوان بلندگو ها را در پشت آن نصب کرد

درب اضطراری 

درب های اضطراری سینما باید به طرف بیرون باز شود و غیر قابل اشتعال باشد و فقط به وسیله یک دستگیره فشاری از داخل مسدود

شوند.

پایان