ماه: دسامبر 2022

12
دسامبر

اصول و ضوابط طراحی سینما

طراحی سینما ،سینما از مکان هایی است که  امکاناتی که بستر مورد نیاز اوقات فراغت انسان را فراهم می کند هدف و برنامه تحقیق در این مقاله ، در...

ادامه مطلب