31
مه

معرفی نرم افزار E.A.S.E

EASE Evac نرم افزاری تخصصی برای طراحی و شبیه سازی سیستم های تخلیه صوتی می باشد می باشد که توسط شرکت AFMG Technologies GmbH منتشر شده است. این نرم...

ادامه مطلب